Levering indenfor 3 dage

Abonnement uden binding

100% plantebaseret

Forretningsbetingelser

STAI.dk drives i Danmark. 
CVR.NR 3725 1666 
Adr. Islands Brygge 77C, 6. tv. 2300 København S.  

STAI ejes af: JB Holding ApS, samme adresse. 

Du kan kontakte STAI pr. telefon: +45 2028 2255 eller e-mail: info@stai.dk 

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på STAI.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. 

Bestilling og betaling 
Du kan bestille varer 24-7. 

For at handle på STAI.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept og/eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. 

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.  

Eventuelle ekstra betalinger for fx fragt og betalingskortgebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale.  

Når du er klar til at bestille, klikker du på ”Til kassen”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsform og vælger leveringsform. 

Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Bestil og betal”. 

Du er forpligtet til at oplyse en korrekt adresse til leveringen af varerne. Hvis adressen, du har oplyst, ikke kan bekræftes, forbeholder STAI sig ret til at tilbageholde levering og annullere ordren. 

Annullering af ordrer 
STAi kan annullere en ordre, hvis ikke det er muligt at levere den bestilte vare. Du vil blive underrettet hvis en sådan situation skulle opstå, ligesom enhver betaling eller reservation foretaget på et betalingsmiddel vil blive returneret/annulleret. 

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse 
Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering pr. e-mail for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse/salgskvittering fra os. 

På STAI`s varer er der normalt ikke fortrydelsesret, da de af sundhedsmæssige og hygiejnemæssige årsager kun fremsendes 1 gang. 

Returnering  
Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til os ved at bruge den samme speditør der leverede forsendelsen til dig, og det skal ske samme dag, som du modtager dem. 

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor kvittering fra speditør samt evt. track and trace-nummer. 

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder. 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. 

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.  

Tilbagebetaling
Når vi modtager varen, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt for varen.  

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet. 

BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi  
• du reelt har taget varen i brug,  
• den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,  
• du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på 
• du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m.   

Persondata 
For at kunne handle hos STAI.dk skal du som minimum oplyse: 

• Navn 
• Adresse  
• E-mailadresse 
• Telefon/mobilnummer 

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os via e-mail info@stai.dk 

Cookies
Ved at benytte STAI.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. 

Misligholdelse
I tilfælde af at kunden misligholder forpligtigelser i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser kan STAI.dk afbryde eller begrænse din brug af STAI.dk`s website, ligesom ordrer ikke vil kunne placeres.  

Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse  

• Kunden giver urigtige oplysninger om navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer 
• Kunden udøver chikane mod STAI.dk, vores medarbejdere eller vores kunder 

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@stai.dk eller på telefon +45 2028 2255. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. 

Lovvalg og værneting
Køb af varer på STAI.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole. 

Cookie- og privatlivspolitik
Når du besøger STAI.dk indsamler vi information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger vi til at forbedre din brugeroplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på STAI.dk og til at understøtte vores markedsføring. Her kan du læse om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvordan du kontakter os vedr. cookies og privatlivspolitik. Indsamlingen af oplysninger på STAI.dk sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Såfremt der via STAI.dk foretages behandling af personoplysninger, vil behandlingen ske i overensstemmelse med persondataloven. STAI.dk registrerer automatisk IP-adresse samt data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester på websiden. 
STAI.dk indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på to måder: 

·       Ved brug af cookies 
·       Ved at brugeren selv afgiver oplysninger 

Hvad er en cookie?
Når du besøger STAI.dk, lagres der cookies på din computer. En cookie er en lille tekstfil, der lagres gemmes i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personfølsomme oplysninger gemt i vores cookies. Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen computer som en hjælp til dig selv, der hjælper med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden. Informationerne i dine cookies sendes mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login og hvordan hjemmesiden benyttes. 

Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du enten blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies.  

Brug af personoplysninger
Personfølsomme oplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved gennemførsel af en ordre, deltagelse i en undersøgelse eller lignende. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser og hobbyer. 

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på servere med høj sikkerhed, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. 
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet. 

Kontakt til STAI
E-mail: info@stai.dk 
Phone: +45 2028 2255 

Aftalen er indgået, når du godkender købet på siden. Du vil i den forbindelse modtage en ordrebekræftelse via e-mail. E-mailen er en bekræftelse på, at STAI ApS har modtaget din ordre. Du har dog altid mulighed for at kontakte os for at få en kopi af din ordrebekræftelse. Priserne på websitet er dagspriser inkl. moms og andre afgifter, excl. forsendelse og betalingskortafgifter. Priserne på siden opdateres løbende. STAI ApS har ejerskab af varen, til du har betalt det fulde beløb for varen, og STAI ApS har modtaget beløbet. Bestillinger kan kun gennemføres via hjemmesiden. Vi modtager ikke bestillinger via brev, e-mail, telefon m.m 

Ændringer af tjenester eller tillæg til betingelserne
Vi forbeholder os ret til når som helst at udføre ændringer af vores website, forretningspolitikker og disse betingelser. Din anvendelse af websitet og dine ordrer er underlagt de politikker og betingelser, som er gældende, når du anvender websitet, eller når du bestiller varer fra os, medmindre loven kræver en ændring af disse politikker og betingelser (i så fald vil disse ændringer også gælde for dine tidligere bestillinger). Hvis nogle af disse betingelser er ugyldige eller af den ene eller anden årsag er uden retskraft, vil pågældende betingelse udskilles fra betingelserne og vil dermed ikke have indflydelse på gyldigheden og gennemførligheden af de øvrige betingelser. 

Hændelser, som vi ikke har kontrol over
STAI ApS kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vore forpligtelser i henhold til disse betingelser, hvis forsinkelsen eller den manglende overholdelse skyldes en hændelse, vi ikke har kontrol over. Denne betingelse har ingen indflydelse på dine lovbefalede rettigheder. 

Ansvarsbegrænsning
Hvis du ikke overholder disse betingelser, og vi ikke foretager os noget af den årsag, har vi stadig ret til at gøre brug af vores rettigheder i andre tilfælde, hvor du overtræder disse betingelser.   

Lovvalg og værneting
Din anvendelse af websitet, ethvert køb du foretager på websitet og disse betingelser er underlagt dansk lov og bliver vurderet som at have været foretaget i Danmark. Du accepterer, lige som vi accepterer, at være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting. Ved Dankorttransaktioner gælder dansk lov. Disse betingelser har ingen indflydelse på dine lovbefalede rettigheder. 
VIGTIG: Denne version er gældende og har været gældende siden februar 2016

Abonnementsvilkår STAÏ Boost/energitilskud – et valg af livsstil

§1: Aftalen: Abonnementsaftalen betyder, at der sendes et sæt STAÏ Boost/energitilskud hver måned umiddelbart efter indbetaling er registreret hos STAÏ.

STAÏ Boost/energitilskud indeholder 1 shaker, 250 ml hørfrøolie og 400 gram næringspulver.

§2: Varighed: Aftalen er løbende og fortsætter til den skriftligt opsiges af abonnenten ved mail til info@stai.dk. Når mailen med opsigelsen er modtaget hos STAÏ, sendes en bekræftelse fra STAÏ indenfor 24 timer.

Årsabonnement:

A) Forudbetales for 12 måneders levering. Abonnenten kan sætte abonnementet på pause 2 x 2 måneder i perioden. Når der er leveret 12 måneder kan abonnementet opsiges med 1 måneds varsel, senest 1 måned før udløb af den oprindelige abonnementsaftale.

B) Er der sket indbetaling for en ny 12 måneders periode er dette uopsigeligt i en ny 12 måneders periode, jfr. punkt A.

C) Såfremt STAÏ ikke leverer de bestilte sæt til tiden, kunden rykker for varerne, men levering sker ikke, kan kunden opsige sit abonnement og få sit tilgodehavende retur.

§3: Betaling: Det er en forudsætning for etablering af abonnement, at der oprettes automatisk betaling via betalingskort, således beløbet trækkes automatisk hver måned inden fremsendelse af STAï Boost/energitilskud. Gebyr for betalingsservice kr. 10,00 udgør alene det beløb, som det koster STAI. STAI opkræver ikke administrationsgebyr.

Årsabonnement betales forud for 1 år, og der sker således levering hver måned de kommende 12 måneder fra årsabonnementets oprettelse.

§4: Manglende betaling: Opstår der en situation, hvor betaling tilbageføres efter fremsendelse af STAÏ Boost/energitilskud, er abonnenten forpligtet til at betale STAÏ for leveret vare(r). Sker dette ikke straks og senest indenfor 5 dage tillægges rykkergebyr kr. 200,00 pr. uge indtil betaling sker. STAÏ forbeholder sig ret til at stoppe levering, såfremt abonnementsvilkår ikke overholdes.

§5: Prisændringer: Eventuelle prisændringer meddeles via e-mail 30 dage før ændringen træder i kraft. Ønsker abonnenten ikke at fortsætte som følge af prisændringen opsiges i henhold til §2.

§6: Leveringer: Alle leveringer sker i henhold til NSAB 2015 (Standardvilkår for varelevering).

§7: Nyhedsbreve og information: Når en abonnent vælger at takke ja til at modtage STAÏ`s elektroniske nyhedsbrev får STAI samtidig tilladelse til at gemme og anvende de personlige oplysninger til at sende relevante servicemails.

For yderligere oplysninger check gerne www.stai.dk.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, forbedringsforslag eller ting, du gerne vil dele med os. Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet sender du blot en mail til info@stai.dk, og vi afmelder dig, meget gerne med et par ord om, hvorfor du ikke længere ønsker at modtage nyheder fra os.