Salgs- og leveringsbetingelser

STAI.dk drives i Danmark.
CVR.NR 3725 1666
Adr. Islands Brygge 77C, 6. th.
2300 København S.

STAÏ ejes af: JB Holding ApS, samme adresse.

Du kan kontakte STAÏ på telefon: +45 53882822 eller e-mail: info@stai.dk

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på STAI.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

 

Bestilling og betaling

 

Du kan bestille varer 24-7.

For at handle på STAI.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept og/eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Ved bestilling vælger du enten at blive medlem eller lave et prøvekøb. Ved bestilling står valget automatisk som oprettelse af medlemskab, og du skal aktivt vælge, hvis du ønsker et prøvekøb.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, at du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”bekræft ordre”.

Når du er klar til at bestille, klikker du på ”Til kassen”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsform og vælger leveringsform.

For at kunne afgive en ordre skal du acceptere Salgs- og leveringsbetingelserne. Ved at acceptere disse betingelser forpligter du dig til at overholde betingelserne i deres helhed og godkender, at du har læst oplysningerne om persondata og cookies, og giver samtidig dit samtykke til STAI’s persondatapolitik.

Betalinger for fragt, betalingskortgebyrer o.lign. vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale.

Du er forpligtet til at oplyse en korrekt adresse til leveringen af varerne. Hvis adressen, du har oplyst, ikke kan bekræftes, forbeholder STAI sig ret til at tilbageholde levering og annullere ordren.

Dit medlemskab er uden binding efter 3 leveringer. Du er forpligtiget til at modtage de første 3 leveringer, og du er kun forpligtet til at modtage de varer, du har bestilt via dit medlemskab inden opsigelsen. Ønsker du at opsige medlemskabet sker det via den konto, du har oprettet hos STAI, og opsigelsen er gældende fra annulleringstidspunktet.

Medlemskabet kan først opsiges eller sættes på pause efter 3 leveringer.

Efter 3. levering er medlemskabet meget fleksibelt. Du bestemmer selv, om du vil fortsætte, ændre leveringsdato eller pause en periode. Du kan f.eks. sætte medlemskabet på pause i op til 6 måneder, hvorefter dit medlemskab automatisk genaktiveres. Medlemskabet kan efter 3. levering opsiges med 1 dags varsel.

Ved betaling for medlemskabet trækkes pengene, når bestillingen gennemføres. Ved oprettelse af medlemskab accepterer du, at beløbet automatisk trækkes på de oplyste kortoplysninger. STAI forbeholder sig ret til prisændringer, hvilket STAI sender en meddelelse om på mail 20 dage før ændringen gennemføres.

 

Kvittering for modtagelse af bestilling, ordrebekræftelse

 

Når du har bestilt en vare hos STAI, modtager du en kvittering pr. e-mail for vores modtagelse af din bestilling.

Priserne på websitet er dagspriser inkl. moms og andre afgifter, incl. forsendelse og ekskl. betalingskortafgifter. Priserne på siden opdateres løbende. STAI har ejerskab til varen, indtil du har betalt det fulde beløb for varen, og STAI har modtaget beløbet. Bestillinger gennemføres via hjemmesiden.

 

Annullering af ordrer

 

STAÏ kan annullere en ordre, hvis ikke det er muligt at levere den bestilte vare. Du vil blive underrettet, hvis en sådan situation skulle opstå, ligesom enhver betaling eller reservation foretaget på et betalingsmiddel vil blive returneret/annulleret.

 

Fortrydelse af prøvekøb og medlemskab

 

Du kan fortryde dit prøvekøb op til senest 14 dage efter leveringsdato, såfremt du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Du kan fortryde dit medlemskab senest 14 dage efter første leveringsdato, såfremt du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit medlemskab.

Fortrydelsen skal skriftligt via e-mail til info@stai.dk

Varerne skal tilbageleveres uåbnet og ved at bruge den samme distributør, der leverede forsendelsen til dig.

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil STAI modtager den. Gem derfor kvittering fra distributør samt evt. track nummer.

Ved returnering skal du selv betale udgifterne for tilbagelevering af varen. Udgiften til dette vil være ca. 70 kr.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Når vi modtager varen, kontrollerer vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt for varen, såfremt varen er i original emballage, uåbnet og uskadt. Beløbet bliver fratrukket et beløb på 100 kr.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du f.eks. betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK:

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, f.eks. fordi:

  • den originale emballage er åbnet og du reelt har taget varen i brug,
  • varen er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
  • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype m.m.

Returneringsadresse er:

Dansk e-Logistik

Heeringvej 25

4690 Haslev

 

Uafhentede varer ved prøvekøb og medlemskab

 

Hvis du ikke henter varerne på den leverede adresse, og de dermed automatisk returneres til STAI, skal du skriftlig meddele det til info@stai.dk samt at du ønsker pengene retur. Du vil blive pålagt et gebyr på kr. 70,-. Dette vil blive tilbageholdt ved tilbagebetaling af det beløb, som du har indbetalt for varen. Hvis du ønsker genfremsendelse af en uafhentet pakke, vil du blive pålagt et gebyr på 70,- kr.

Du skal skriftlig meddele os, om du ønsker refundering eller genfremsendelse – det skal ske på info@stai.dk. Henvendelse skal ske senest 3 måneder efter pakken skulle have været afhentet.

 

Misligholdelse

 

I tilfælde af at du misligholder forpligtigelser i henhold til de her beskrevne salgs- og leveringsbetingelser kan STAI afbryde eller begrænse din brug af STAI.dk, ligesom ordrer ikke vil kunne gennemføres.

Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse / hændelse

Du giver urigtige oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer
Du udøver chikane mod STAI.dk, vores medarbejdere eller vores kunder.

 

Klageadgang

 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@stai.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her.

 

Ændringer på websitet

 

Vi forbeholder os ret til når som helst at udføre ændringer af vores website, forretningspolitikker og betingelser. Din anvendelse af websitet og dine ordrer er underlagt de politikker og betingelser, som er gældende, når du anvender websitet, eller når du bestiller varer hos os, medmindre loven kræver en ændring af disse politikker og betingelser (i så fald vil disse ændringer også gælde for dine tidligere bestillinger).

 

Hændelser, som vi ikke har kontrol over

 

STAI kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vore forpligtelser, hvis forsinkelsen eller den manglende overholdelse skyldes en hændelse, vi ikke har kontrol over. Denne betingelse har ingen indflydelse på dine lovbefalede rettigheder.

 

Ansvarsbegrænsning

 

Hvis du ikke overholder salgs- og leveringsbetingelserne, og vi ikke foretager os noget af den årsag, har vi stadig ret til at gøre brug af vores rettigheder i andre tilfælde, hvor du overtræder betingelserne.

 

Lovvalg og værneting

 

Din anvendelse af websitet, ethvert køb du foretager på websitet og disse betingelser er underlagt dansk lov og bliver vurderet som at have været foretaget i Danmark. Du accepterer, lige som vi accepterer, at være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting. Ved Dankorttransaktioner gælder dansk lov. Disse betingelser har ingen indflydelse på dine lovbefalede rettigheder.

 

Kontakt til STAI

 

E-mail: info@stai.dk

Phone: +45 5388 2822

Jytte